เตรียมจัดกิจกรรม อาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลุ่มศิลปินเตรียมรวมตัว จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในโครงการอาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

นายเกียรดิศักดิ์ ศิริผลา ประธานโครงการอาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบ เปิดเผย กลุ่มศิลปินเตรียมรวมตัว ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในโครงการอาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งนอกจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังเป็นกิจกรรมที่ศิลปิน ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ จะพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานร่วมกัน

สำหรับแก่งช้างหมอบ เป็นแก่งที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขง มีลักษณะเป็นโขดหินสลับกับพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น ที่เกิดและเติบโตได้ในแม่น้ำโขง เป็นไม้ยืนตันที่มีลักษณะทรงพุ่มสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือยืนตันโผล่พันน้ำ สลับกับโขดหินที่มีลักษณะสวยงาม และยังคงเห็นวิถีชาวบ้าน ชาวประมงหาปลาในแม่น้ำโขงที่มีมาตั้งแต่อดีตจนสืบมาถึงปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ บริเวณแก่งช้างหมอบ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  ซึ่งหลังกลับจากแก่งช้างหมอบ ศิลปินจะต้องสร้างผลงานคนละ 2 ชิ้นงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 100×100 ซม.แต่ไม่เกิน 150 ซม. และจะมีการจัดแสดงผลงานหลังจากนั้น 2-3 เดือน วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนรายได้จากการขายผลงานหัก 30% เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ด้านนายสมยศ แก้วสว่าง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี  กล่าวว่า ทางโรบินสัน มีหลายโครงการ ที่จัดขึ้นเพื่อสังคม ซึ่งโครงการอาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบ   ทางโรบินสัน ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกๆด้านเท่าที่จะทำได้

Facebook Comments