ร.ร.อุบลวิทยาคม ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนอุบลวิทยาคม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษาให้กับนักเรียน

นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม เป็นประธานนำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยได้ตั้งขบวนแห่ผ้าป่าของนักเรียนทุกสายชั้น แห่ไปรอบๆโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าร่วมกัน

ทั้งนี้โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครอบครัวอุบลวิทยาคม สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุบลวิทยาคม ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้พร้อมกันจัดงาน อุบลวิทย์สานสัมพันธ์ พัฒนาสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษาให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุบลวิทยาคม และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในชุมชนตลอดทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกหลานชาวเมืองอุบลราชธานี

Facebook Comments