พ่อเมืองอุบลฯ นำข้าราชการ  และจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ห้วยวังนอง

พ่อเมืองอุบลฯ นำ ข้าราชการ  และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบูรณาการ กำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งน้ำสะอาด และมีความสวยงาม

 

ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ  คูคลอง  เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน   โดยมีประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำจัด ผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง และเก็บกวาดขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนกำลังกาย ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย.

 

 

 

Facebook Comments