ผู้ว่าฯ อุบลฯ นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นำส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  คู  คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี  พุทธศักราช 2562 

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นำส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา  คู  คลอง ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี  พุทธศักราช 2562  ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง  บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 14  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา  คู  คลอง ”  ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช 2562  และแสดงความสำนึก  ในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่ทรงประกอบภารกิจนานัปการ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคี  ประชาชนมีความสุข  ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน  ภายใต้พระราชปณิธาน “ สืบสานรักษาต่อยอด”  การดำเนินกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนา  คู  คลอง”  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รวมพลังน้ำใจ  ของประชาชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ตามพระราโชบาย  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  พสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ทุกหมู่เหล่า  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เป็นล้นพ้น  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา  ในครั้งนี้

 

 

สำหรับ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง  เป็นพื้นที่รับน้ำลักษณะแก้มลิง  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี  เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นสถานที่ประชาชน  ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  หากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีวัชพืช  จะทำให้มีสภาพตื้นเขิน  จะเป็นสาเหตุหนึ่ง  ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม  และภาวะน้ำเน่าเสีย  และส่งผลต่อสุขอนามัย  ของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี  เพื่อเป็นการดูแล  ฟื้นฟูระบบนิเวศ  และสภาพภูมิทัศน์  บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง  ให้สะอาด  รวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ”  จึงได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม  กิจกรรม“ จิตอาสาพัฒนาคูคลอง”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช 2562  บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง”  ในวันนี้

Facebook Comments