ตระการตา งานแสดง แสง สี เสียง เทิดพระวีรกรรมกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับกรมทหารราบที่ 6  จัดงานแสดงแสงสีเสียงเทิดพระวีรกรรมกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมชมบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค

บรรยากาศประชาชนชาวอุบลราชธานีร่วมชมตลาดน้ำย้อนยุค  ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานแสดงแสงสีเสียงเทิดพระวีรกรรมกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่  15 – 16 มีนาคม 2562  ที่มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยบรรยากาศมีการแสดงและจำหน่ายสินค้ารูปแบบตลาดย้อนยุคชุมชนอุบลราชธานี กว่า 100 ร้าน รวมทั้งการแต่งย้อนยุค(ถิ่นอีสาน)คลุกเคล้าวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน ทั้งอาหาร การแสดง ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

จากนั้นในช่วงเวลา 19.00น.  เป็นการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระวีรกรรมกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีพลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในการเปิดงาน  ซึ่งเป็นการแสดงเรื่องราวเชิดชูพระเกียรติคุณ คุณูปการและคุณงามความดีของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดอุบลราชธานี อันประกอบด้วย การประทานที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนและสถานที่ราชการสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี การวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดอุบลราชธานีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช)  ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 37 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ และเป็นองค์ที่ 3 (พระองค์สุดท้าย) ในเจ้าจอมมารดาพึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 17 ปี  (พ.ศ.2436-2453) ที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประทับที่เมืองอุบลราชธานี ได้ทรงปรับปรุง พัฒนาเมืองอุบลราชธานีในทุกๆ ด้าน อันแทบจะกล่าวได้ว่า กิจการหลายสิ่งหลายอย่างที่ปรากฏอยู่ในบริเวณเมืองอุบลราชธานีในทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สมัยที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการ หัวเมืองมณฑลลาวกาว หรือมณฑลอีสาน ประทับที่เมืองอุบลราชธานีเกือบทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้ว พระโอรส พระธิดา ก็ทรงมีพระทัยอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน ทรัพย์สินเงินทอง ให้โรงพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล และหน่วยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานีอีกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ชาวอุบลราชธานีรุ่นหลัง จักได้สำนึกในคุณงามความดี และพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงกระทำไว้ โดยนำนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อสถานที่ราชการ และถนนหนทางหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์,  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์, ถนนสรรพสิทธิ์

Facebook Comments