จ.อุบลฯ เดินหน้ารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

จ.อุบลฯ เดินหน้ารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

จังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้ารณรงค์สวมหมวกนิรภัย (kickoff) ครั้งที่ 1 คนอุบลราชธานีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้าย ตั้งเป้า 100,000 ใบ

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมวกนิรภัยให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 2,200 ใบ /ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 3,300 ใบ /สำนักงานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 3,300 ใบ /และศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 2,200 ใบ รวม 11,000 ใบ ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100 % kickoff ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกันนี้ ได้ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์คนอุบลราชธานีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้าย ไปตามเส้นทางภายในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี

สำหรับกิจรรมดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามแนวทางศตวรรษความปลอดภัยทางถนน ได้มีการจัดหาหมวกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน กำหนดเป้าหมายรับบริจาคหมวกนิรภัย 100,000 ใบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

ทาริกา แก้วขาว // ข่าว : ภาพ

Facebook Comments