จ.อุบลฯ พร้อมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3

จ.อุบลฯพร้อมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หนุนพลังงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 สร้างกระแสอ่านหนังสือให้ลูกฟังในภูมิภาค

 

 

ที่ ลานกิจกรรมชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ นายวิรุจ วิชัยบุญ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือก้าวหน้ากรุ๊ป  คณะกรรมการจัดงาน  ร่วมแถลงข่าว จัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” เพื่อสื่อสารสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังหนังสือและกิจกรรมการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะเด็กปฐมวัย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณ ชั้น 3  สุนีย์ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดงานดังกล่าว

 

 

ภายในงานมีโซนจัดแสดงงานที่น่าสนใจทั้งงานวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการ และงานอบรมต่างๆ ประกอบด้วย  โซนอุบลคนมักอ่าน กิจกรรมการอ่านจากเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี โซนอ่านอุ่นรัก กิจกรรมเด่น (Best Practice)จากศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น (Smart Reading)  จากทุกภูมิภาค โซนอ่าน เล่น สร้างสุข จำลองการจัดฐานการเรียนรู้และการเล่นด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต แก๊งไดโนป่วน ชวนตะลุยป่า (Dino Adventure) โซนนิทรรศการ “เส้นทางการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย” และ การอบรมปฏิบัติการ (Workshop) จากบรรณาธิการและนักเขียนหนังสือเด็กมือรางวัล อาทิ ตุ๊บปอง : เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, ระพีพรรณ  พัฒนาเวช,  ชีวัน วิสาสะ, ปรีดา ปัญญาจันทร์, มูมู่ : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์, ครูอ๋า : สิทธิพร กุลวโรตตมะ, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี, ครูก้า : กรองทอง บุญประคอง

 

 

Facebook Comments