งานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ประจำปี 2562

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง เพื่อสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมในงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ประจำปี 2562 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ก่อนอัญเชิญขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนชนชาวอุบลราชธานีได้นมัสการ และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

Facebook Comments