ร.ร.อุบลวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนอุบลวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมปลูกฝังความกตัญญูต่อคุณแม่ให้นักเรียน

 

ที่ หอประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่ โดยมีนายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู นักเรียน ตัวแทนคุณแม่นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี

โดยกิจกรรมเริ่มจากการเปิดกรวย เพื่อถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำสดุดีต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และการรำถวายพระพรของนักเรียน

 

จากนั้นนักเรียนได้นำพวงมาลัยมามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ ทั้งนี้เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้ อุปการะเลี้ยงดูมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้เรียกน้ำตาทั้งลูกและของผู้เป็นแม่ ถือได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจทั้งแม่และลูก ในโอกาสวันแม่
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกียรติ และตระหนักในความสำคัญของแม่ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อเชิดชู และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป ซึ่งภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

Facebook Comments