นิติฯ ม.อุบลฯ ประกาศศักดา!! คว้าถ้วยประทาน “พระองค์ภาฯ” ปี 2561

นิติฯ ม.อุบลฯ ประกาศศักดา!! คว้าถ้วยประทาน “พระองค์ภาฯ”ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ปี 2561

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ และนายประวัติศาสตร์ ใหญ่สมพงษ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัล ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจำปี 2561 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

นับเป็นความสำเร็จสูงสุด และเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) ภายหลังจากนักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เนื่องในวันรพีวิชาการ โดยมี มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ 36 ทีมทั่วประเทศ เข้าแข่งขัน ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (62.5 คะแนน) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (61 คะแนน) และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย (59.5 คะแนน)

Cr.งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Facebook Comments