กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภายในงานมีการแสดงบนเวทีของนักเรียน การประกวดร้องเพลงของตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้น รวมทั้งภายในงานยังมีการจัดบู๊ทกิจกรรมต่างๆ การเล่นเกมส์ ตอบคำถามภาษาไทย ของแต่ละสายชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมห้องสมุด เป็นการออกบุทกิจกรรมโดยมอบหมายให้แต่ละสายชั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการอ่าน เห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้ ฝึกฝนทักษะทางภาษา ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

///////ปล่อยสัมภาษณ์ นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Facebook Comments